Best solution awards 2023

#1 Prime Solution B2B

MiraBOT - Master your data

Chatbot AI tùy chỉnh theo nội dung, dữ liệu, nghiệp vụ riêng
của doanh nghiệp ứng dụng theo ChatGPT.

Dùng thử MiraBOT

Giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bằng ứng dụng chatbot tốt nhất bằng cách kết hợp các câu trả lời AI tự động với các quy trình chuyên dụng.

Khởi tạo, tuỳ chỉnh Chatbot AI
dễ dàng với giao diện thân thiện

MiraBOT được thiết kế đơn giản, dễ hiểu phù hợp với đa dạng đối tượng người sử dụng

Tuỳ chỉnh nhanh chóng

Dễ dàng điều chỉnh chi tiết từng bot với giao diện thân thiện.

Bot riêng tư

MiraBOT có thể sử dụng công khai hoặc giới hạn sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp.

Hỗ trợ GPT-4

MiraBOT có thể dễ dàng cấu hình cho GPT-4 hoặc cao hơn tuỳ theo nhu cầu.

Dễ dàng kết nối, tích hợp
với kho tàng dữ liệu khổng lồ của bạn

Với giao diện quản trị MiraBOT đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng kết nối, tích hợp với nhiều loại dữ liệu hay các trang web, mạng xã hội

Đa dạng nguồn dữ liệu

MiraBOT có thể dễ dàng tiếp thu học hỏi từ đa dạng nguồn dữ liệu như URL, các loại tệp (docs, txt, pptx, xlsx, pdf...), Sitemap, google docs, dropbox...

Dễ dàng tích hợp

Dễ dàng tích hợp vào trang web, các cổng thông tin, hệ thống nội bộ. Các nền tảng khác với API sẵn có.

Tổng hợp, thống kê, phân tích
dữ liệu chuyên sâu

Thông qua việc học hỏi từ chính người dùng, MiraBOT được tự động nâng cấp và cập nhật kiến thức và đưa ra câu trả lời chính xác theo từng ngữ cảnh

Phân tích dữ liệu nâng cao

Không chỉ so khớp dữ liệu, MiraBOT còn tổng hợp, tóm tắt từ dữ liệu nguồn để đưa ra câu trả lời chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu.

Thống kê lịch sử hội thoại

Tất cả cuộc trò chuyện đều được thống kê và lưu trữ nhằm thu thập data khách hàng, đo lường hiệu quả hoạt động.

Group và phân quyền

Quản trị viên có thể tạo nhóm người dùng và phân quyền theo công việc.

Bảng giá MiraBOT

Tháng
Năm -10%

Single

800.000đ /tháng720.000đ/tháng 8.640.000đ /năm Phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm, dịch vụ đơn giản
 • Số bot: 1
 • Source pages: 2000
 • Số câu hỏi/ tháng: 1000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 1.000.000 Miễn phí
 • (Đào tạo chuyển giao: 0.5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Basic

1.500.000đ /tháng1.350.000đ/tháng 16.200.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp quy mô trung bình, sản phẩm dịch vụ có thể nhiều, nghiệp vụ đơn giản
 • Số bot: 2
 • Source pages: 4000
 • Số câu hỏi/ tháng: 2000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 2.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 1 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Standard

3.500.000đ /tháng3.150.000đ/tháng 37.800.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp cần nhiều nghiệp vụ, số lượng khách hàng không quá lớn
 • Số bot: 5
 • Source pages: 10.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 5000
 • Số user: 5
 • Phí setup ban đầu: 4.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 2 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Professional

6.000.000đ /tháng5.400.000đ/tháng 64.800.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp, công ty đa quốc gia có lượng sử dụng nghiệp vụ lớn
 • Số bot: 10
 • Source pages: 20.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 10.000
 • Số user: 10
 • Phí setup ban đầu: 10.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000
Tháng
Năm -10%

Single

300.000đ /tháng270.000đ/tháng 3.240.000đ /năm Phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm, dịch vụ đơn giản
 • Số bot: 1
 • Source pages: 2000
 • Số câu hỏi/ tháng: 1000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 1.000.000 Miễn phí
 • (Đào tạo chuyển giao: 0.5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Basic

500.000đ /tháng450.000đ/tháng 5.400.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp quy mô trung bình, sản phẩm dịch vụ có thể nhiều, nghiệp vụ đơn giản
 • Số bot: 2
 • Source pages: 4000
 • Số câu hỏi/ tháng: 2000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 2.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 1 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Standard

1.200.000đ /tháng1.080.000đ/tháng 12.960.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp cần nhiều nghiệp vụ, số lượng khách hàng không quá lớn
 • Số bot: 5
 • Source pages: 10.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 5000
 • Số user: 5
 • Phí setup ban đầu: 4.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 2 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Professional

2.000.000đ /tháng1.800.000đ/tháng 21.600.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp, công ty đa quốc gia có lượng sử dụng nghiệp vụ lớn
 • Số bot: 10
 • Source pages: 20.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 10.000
 • Số user: 10
 • Phí setup ban đầu: 10.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages200.000
 • 1000 Questions100.000
 • 1 User100.000

Cải tiến hiệu suất & nâng cao
trải nghiệm khách hàng

Với Chatbot AI MiraBOT ngay hôm nay!

Bảng giá MiraBOT

Tháng
Năm-10%

Single

800.000đ /tháng720.000đ/tháng 8.640.000đ /năm Phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm, dịch vụ đơn giản
 • Số bot: 1
 • Source pages: 2000
 • Số câu hỏi/ tháng: 1000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 1.000.000 Miễn phí
 • (Đào tạo chuyển giao: 0.5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Basic

1.500.000đ /tháng1.350.000đ/tháng 16.200.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp quy mô trung bình, sản phẩm dịch vụ có thể nhiều, nghiệp vụ đơn giản
 • Số bot: 2
 • Source pages: 4000
 • Số câu hỏi/ tháng: 2000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 2.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 1 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Standard

3.500.000đ /tháng3.150.000đ/tháng 37.800.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp cần nhiều nghiệp vụ, số lượng khách hàng không quá lớn
 • Số bot: 5
 • Source pages: 10.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 5000
 • Số user: 5
 • Phí setup ban đầu: 4.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 2 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Professional

6.000.000đ /tháng5.400.000đ/tháng 64.800.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp, công ty đa quốc gia có lượng sử dụng nghiệp vụ lớn
 • Số bot: 10
 • Source pages: 20.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 10.000
 • Số user: 10
 • Phí setup ban đầu: 10.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000
Tháng
Năm -10%

Single

300.000đ /tháng270.000đ/tháng 3.240.000đ /năm Phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm, dịch vụ đơn giản
 • Số bot: 1
 • Source pages: 2000
 • Số câu hỏi/ tháng: 1000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 1.000.000 Miễn phí
 • (Đào tạo chuyển giao: 0.5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Basic

500.000đ /tháng450.000đ/tháng 5.400.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp quy mô trung bình, sản phẩm dịch vụ có thể nhiều, nghiệp vụ đơn giản
 • Số bot: 2
 • Source pages: 4000
 • Số câu hỏi/ tháng: 2000
 • Số user: 1
 • Phí setup ban đầu: 2.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 1 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Standard

1.200.000đ /tháng1.080.000đ/tháng 12.960.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp cần nhiều nghiệp vụ, số lượng khách hàng không quá lớn
 • Số bot: 5
 • Source pages: 10.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 5000
 • Số user: 5
 • Phí setup ban đầu: 4.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 2 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages300.000
 • 1000 Questions500.000
 • 1 User100.000

Professional

2.000.000đ /tháng1.800.000đ/tháng 21.600.000đ /năm Phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp, công ty đa quốc gia có lượng sử dụng nghiệp vụ lớn
 • Số bot: 10
 • Source pages: 20.000
 • Số câu hỏi/ tháng: 10.000
 • Số user: 10
 • Phí setup ban đầu: 10.000.000
 • (Đào tạo chuyển giao: 5 ngày)

Phí mua thêm dịch vụ

 • 1000 Source pages200.000
 • 1000 Questions100.000
 • 1 User100.000